Produksjon av tørrhøy:
Tørrhøy blir som regel produsert ved bruk av en av disse metodene:

Metode 1:
Høyet blir bakketørka så godt som mulig. Høyet vendes flere ganger for at det skal bli tørt nok. Deretter løspakka i små firkantballer på bakken. Samla sammen og lagret på låve eventuelt med høytørke. Siden det er pakka løst «fordamper» siste rest av fukt. Hvis en ikke har høytørke kreves høy temperatur og lav luftfuktighet for at dette skal gi høy av god kvalitet.

Metode 2:
Høyet blir bakketørka. Høyet vendes flere ganger for at det skal bli så tørt som mulig. Deretter kjørt inn på høytørka der høyet blir tørka løst. Når høyet er tørt kan det pakkes i firkantballer. Disse kan også hardpakkes.

Metode 3:
Høyet blir hesja. Tørka. Deretter kjørt inn og slutt-tørka på låve. Kan deretter pakkes i baller.

ballereng-2

Produksjon av høyensilasje:
Høyensilasje med høy tørrstoffprosent blir tørket så godt som mulig på bakken. Ved vending en eller flere ganger. Blir samlet sammen og presset i rundballer eller firkantballer. Blir plastbelagt med rundballeplast. Minst 12 lag plast må til for å unngå varmgang og mugg. Ytterligere sikkerhet for kvaliteten oppnås ved bruk av tykkere plast eller 14-16 lag plast.

Noen foretrekker høyensilasje som inneholder mer fukt. Disse har en tørrstoffprosent mellom 60-75%. Dette gir et godt smakelig fôr, men egner seg best til staller med flere hester siden disse ballene ikke er så holdbare etter de er åpnet.


Forskjell mellom høyensilasje i firkantball og rundball:
Den største fordelen med rundball er at en rundballepresse er mye rimeligere enn en firkantpresse. Derfor finnes det mange rundballepresser rundt omkring i landet. Dette gjør at prisen for pressing blir mindre pr ball.

Fordelen med firkantballer er at de kan stables og fylle en lastebil bedre. Noe som gir lavere transportkostnader pr kg. Firkantballene er presset flakvis slik at de er lettere å posjonere ut enn rundballer. De er også like hardt pakka gjennom hele ballen i motsetning til rundballer som ofte har en «slapp» kjerne.


Riktig håndtering av tørr høyensilasje av firkantballer:

Lasting/lossing:
Bruk alltid alltid rundballeklype for rundballer eller firkantklype ved lossing, lasting og flytting. Unngå pallegaffel og spyd.
h00f8yensilasje20123
Lagring:
Kan lagres ute, men pass på at ballene ikke fryser fast i underlaget hvis de lagres ute om vinteren. Da ødelegges plasten ved flytting. Best hvis de står på paller med presenning over. Gjerne mot en vegg.

Åpning/ lufting:
Skjær opp plasten helt.
Fjern plasten helt.
Plasser ballen på egnet sted. Helst på paller for å sikre lufting fra undersiden.
Skjær av alle tauene.
Fjern 2-3 flak i midten
Åpne alle flakene slik at det kommer luft til mellom alle flakene.

aapningballe