Lund gård har vært drevet av Per Ivar og Mona Skaanevik siden 1992.

Gårdsdriften består i første rekke melkeproduksjon og kjøttproduksjon.

Siden 2009 har vi drevet med import og salg av grovfôr og driver med grovfôrformidling i Nord-Norge.

I 2016 har vi startet opp et grovfôrlaboratorium og kan analysere høy , høyensilasje, silo, ensilasje, helsæd, mais.
Vi har utviklet svært omfattende NIR-kalibreringer som tilfredstiller NorFor sine parametre.
Laben deltar i NEPT ringtest to ganger i året for å sikre riktige resultat.
Link til lab:
www.ofotlab.no

Besøksadresse:
Lund gård
Skoganvegen 25
9443 Myklebostad
Telefon 90558566
Epost: per@skaanevik.net